Товч мэдээ мэдээлэл
Гранд Мед эмнэлэг нь Нуруу, Үений өвчлөлөөс сэргийлье аяныг зохион байгуулаад 3 жилдээ болж байгаа билээ. Тэгвэл энэхүү аяны хүрээнд “Нурууны өвдөлтий ...
он дуусахад утаанд 141 тэрбум төгрөг зарцуулсан байна.