Товч мэдээ мэдээлэл
Энэ бодлогыг Сингапурын 11 настай 5-р ангийн хүүхдүүдийн шалгалтад иржээ